Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Nyheter

Hospitering på KVT

Av Knut Ståle Nygård •

KVT er med i ungdomsskolenes hospiteringsopplegg, som i år er lagt til uke 45 og 46. Vi tar også imot hospitanter på andre tidspunkt. Valget av skole skjer på www.you-portalen.no. 
 
På KVT legger vi vekt på at elevene som kommer på hospitering skal få møte en vanlig skoledag, fordi vi ønsker at det de møter en slik dag skal være representativt for hva som skjer i skolehverdagen.

Elever som kommer utenbys fra, og ikke er med i hospiteringsopplegget for Trondheims-skolene, er også hjertelig velkommen til hospitering, men på andre uker enn uke 45 og 46.

Ta kontakt med Marit Husby Bratseth på e-post til marit.bratseth@kvt.vgs.no for mer informasjon om hospitering eller avtale om tidspunkt for hospitering utenom de fastlagte ukene for Trondheims-skolene.
IMG_7109 (Medium)IMG_7109 (Medium)
Fotballelevene spiller mye fotball, men det er også lagt inn annen type trening.