Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Nyheter

KVT med pilotprosjekt sammen med NTNU

Av Knut Ståle Nygård •

KVT har innledet et samarbeid med Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) ved NTNU, og gjennomfører våren 2018 et pilotprosjekt sammen med studenter og ansatte ved lektorutdanningen ved NTNU.

Dette pilotprosjektet er en del av et større EU-prosjekt med deltakere fra flere europeiske land. Målet med prosjektet er å styrke samarbeidet mellom skoler og lærerutdanninger, og på den måten sikre god profesjonsutvikling for både studenter og lærere.

Pilotprosjektet skal nå videreføres i lektorstudentenes praksisperiode ved KVT våren 2018. KVT har lang erfaring som praksisskole for lærerstudenter. Et nytt element i år er en trinnovertakelse, som skal gi studentene økt realistisk praksis og bedre innsikt i en lærers hverdag i videregående skole.

Denne uka hadde vi besøk av universitetslektor Elin Bø Morud, universitetslektor Monika Merket og dosent og prosjektleder Per Ramberg fra NTNU. De ledet lærerkollegiet i gode refleksjoner om lærerprofesjonalitet. Vi ser fram til et godt samarbeid videre, og ønsker studentene velkommen til oss. 

IMG_5640 (Medium)
Det ble tid til refleksjon parvis og i fagspesifikke grupper samlingen denne uka.

IMG_5648 (Medium)
IMG_5659 (Medium)IMG_5659 (Medium)
Dosent og prosjektleder Per Ramberg, universitetslektor Elin Bø Morud og universitetslektor Monika Merket fra NTNU ledet lærerkollegiet ved KVT i gode refleksjoner rundt lærerproferjonalitet denne uka.

IMG_5655 (Medium)
Oppdatert