Gå til innholdet
kvalitet, verdier
trivsel
Nyheter

Vondt og lærerikt på Oslo-tur

Av Knut Ståle Nygård •

Å gjenoppleve det som skjedde 22. juli 2011 kan vekke sterke og vonde følelser. Men for at det ikke skal skje igjen er det viktig å ikke glemme det som skjedde.

Elevene fra Vg2 som har valgt Samfunn og ledelse reiste rett etter påske til Oslo på studietur. Besøket på 22. juli-senteret er kanskje det elevene sitter igjen med som den sterkeste opplevelsen. Men de var også på interessante besøk på Stortinget og i Oslo Domkirke.

Å gå langs tidslinjen for 22. juli 2011 ble nok for mange en påminnelse av de opplevelsene de hadde den dagen da terroren rammet regjeringskvartalet og Arbeiderpartiets ungdomsleir på Utøya. Å lese tekstmeldinger fra de som var midt oppe i tragedien og oppdateringer på sosiale media i timene da det hele stod på var sterk kost. Noen av eleven hadde på forhånd fortalt at de kjente noen som var på Utøya under terrorangrepet, og kanskje var det disse elevene som opplevde besøket på 22. juli-senteret som sterkest. 
P4051363 (Medium)
Siste del av besøket på 22. juli-senteret gikk ut på at elevene ble delt opp i grupper for å sammen lag en "veggavis" på noe de ønsket å formidle etter besøket. Elevene fikk utdelt bilder og informasjon fra 22. juli og andre hendelser og skulle med dette utforme veggavisen. Under presentasjonen fortalte de hvorfor de hadde laget avisen slik de hadde gjort, og hva de ønsket skulle være budskapet i veggavisen. Se bilder nederst i saken.

To Stortingsbesøk
Første avtale i Oslo var møte med Stortingsrepresentant Jon Gunnes (Venstre) fra Trøndelag. Han tok i mot elevene ved inngangen og geleidet de opp til galleriet i Stortingssalen. Der fikk eleven følge deler av Stortingets spørretime. Etter det gikk turen til et høringsrom der elevene samtale med Jon om arbeidet som stortingsrepresentant.

P4041278 (Medium)
Elevene fikk med seg en del av Stortingets spørretime.

På dag to av turen fikk elevene være med i MInitinget, som er et "spill" der elevene deles inn som partirepresentanter for hver sine parti, og de skal være med i behandlingen av fire saker som på slutten skal opp til votering i "Stortingssalen".  Gruppemøter med egne partifeller, komitemøter sammen med folk fra de andre partiene, informasjonsinnhenting, 


Elevenes veggaviser:
De tre KVT-gruppenes veggaviser kan du se her.  
P4051389 (Medium)
P4051395 (Medium)
P4051391 (Medium)
P4051496 (Medium)P4051496 (Medium)
Alle elevene på Samfunn og ledelse i Vg2 på ett brett i Minitinget på Stortinget i Oslo.
pressekonferanse osv. ble gjennomført før sakene til slutt ble gjenstand for diskusjon og avstemming i plenum. Det hele var en hektisk seanse, men elevene fikk gjennom opplegget et bedre innblikk i hvordan politisk arbeid fungerer.

P4051433 (Medium)
Miljøkomiteen i arbeid i Minitinget. Her lærer elevene at arbeid på tvers av ulike partier er en del av det som foregår på Stortinget.
Oslo Domkirke
Elevene hadde selv ønske å få omvisning i Oslo Domkirke. Kirken er veldig forskjellig fra Nidarosdomen, men den har blant annet flotte takmalerier og vinduer med flotte motiver. Omvisningen ble gjennomført av en av gateprestene i Oslo, Morten Andreas Carlmark, som han hadde gode kunnskaper om byens og domkirkens historie. Han kunne også fortelle mye om symbolikken i utsmykkingen i kirken. Besøket i kirken hadde også en naturlig link til besøket på 22. juli-senteret, siden det var ved domkirken de fleste la ned blomster i dagene etter terrorangrepet.
P4041336 (Medium)
Et av de store takmaleriene i Oslo Domkirke viser hele innholdet i andre trosartikkel.

Oppdatert