x

Velkommen til hospitering på KVT!

Av Knut Ståle Nygård • for 9 måneder siden

«Like mye verdt» er navnet på prosjektet KVT-elevene samler inn penger å år. Det er Normisjon som driver prosjektet, der fokuset er å hindre barneekteskap og sikre skolegang for jenter i Bangladesh.

Selv om vi står midt i en pandemi, så settes ikke andre problemer rundt om i verden på vent. Hvert år blir millioner av unge jenter giftet bort til voksne menn. Kvinner utsettes mange steder for vold og har dårligere rettigheter enn menn. Like Mye Verdt er en samlebetegnelse på Normisjons prosjekter med fokus på jenters og kvinners rettigheter i Bangladesh, India og Nepal. Prosjektene fokuserer på utdanning, selvhjelpsgrupper, rehabilitering og yrkesopplæring til jenter og kvinner utsatt for prostitusjon og menneskehandel.

Onsdag denne uka fikk KVT-elevene fri fra vanlig undervisning for å tjene penger til prosjektet. Pandemien gjorde nok at det var vanskeligere å skaffe arbeid utenfor eget hjem, så mange gjorde en ekstra arbeidsinnsats hjemme eller hos kjenninger. Mens andre fikk jobb hos sin faste arbeidsgiver. 

Kjøpesenteret City Syd ligger rett over for gata for KVT, og de donerte 5000,- kroner til prosjektet, mot at 11 elever gjorde forefallende arbeid på senteret. Noe malte, andre ryddet og plukket søppel, forteller økonomi- og serviceleder Heidi Harsvik Alstad.

Vi takker for velviljen vi ble møtt med hos City Syd. Det gjorde at vi kunne hjelpe noen av de elevene som ikke hadde klart å skaffe seg jobb selv.

Gjengen som fikk arbeid på City Syd fikk påspandert lunsj på Egon på aksjonsdagen.

Maling var et av oppdragene på City Syd.

Foto: Heidi Harsvik Alstad