x

Velkommen til hospitering på KVT!

Undervisningen på KVT foregår ikke alltid i vanlige klasserom. I går hadde Vg3 friluftsdag og helsearbeiderfagelevene hadde praktisk undervisning om personlig pleie.

Etter lunsj i går dro alle elever på Vg3 ut på friluftsdag. Kompetansemålene som ligger til grunn for opplegget er disse: «Planlegge og gjennomføre uteaktiviteter og friluftsaktiviteter i nærområdet» og «samarbeide om å løyse praktiske oppgåver i eit læringsfellesskap og ut frå øving og aktivitet reflektere over korleis eigen medverknad kan påverke andre».

Elevene ble delt i grupper og sammen skulle de ta med seg alt de trenge for å tenne opp bål og tilberede et felles måltid ved bålet. Etterpå skulle gruppene lage en felles aktivitet for sin kroppsøvingsklasse. I etterkant skulle elevene gjennomføre egenevaluering og refleksjon knyttet til læringsutbytte.

Personlig pleie

Elevene på helsearbeiderfag skal få kunnskap og ferdigheter om mennesker i ulike livssituasjoner. Hver onsdag har klasse 2H praktisk undervisning på skolen. I går jobbet elevene med ulike prosedyrer knyttet til personlig hygiene. Sporty lærere stilte opp med skjegg og føtter som trengte omsorg og pleie, slik at elevene fikk trening i viktige prosedyrer for ekte mennesker.