x

Velkommen til hospitering på KVT!

«Den beste læreren jeg har hatt»

SKREVET AV: Knut Ståle Nygård

11. november 2022

Ikke alle ansatte ved KVT kommer til å bli overrasket med et åtte kvadratmeter stort bilde av seg selv i skolens lokaler. Men det opplevde fotballærer Rolf Bjørvik i sommer. Han gikk da av med pensjon etter 41 år som ansatt ved KVT.

Mr. Fotball

Man kan trygt kalle Rolf for mr. Fotball. Både fordi han har en lang fotballkarriere på ulike nivåer, men også på grunn av trenerengasjementer i flere klubber og i jobben han har gjort på fotballtilbudet ved KVT. Fra oppstarten i 1985 har Rolf vært en sentral person i KVTs fotballtilbud.

Sammen med Per Winsnes var Rolf med å starte KVTs fotballtilbud. Per jobbet over 20 år på KVT, og i denne perioden var han også ansatt i Rosenborg Ballklub.

– Rolf og jeg tok trener II-utdanning i regi av Norges fotballforbund i 1983, og var godt forberedt da vi etablerte fotball- og håndballtilbud i 1985, forteller Per Winsnes. Han forteller at dette tilbudet var med å gi mange søkere til KVT.

Siden Per hadde en fot i RBK og en fot på KVT, var det naturlig at det i 1992 ble etablert et samarbeid om utdanning av unge spillere i toppklubben.

– I mer enn to tiår gikk de beste talentene fra RBK på KVT. Det krevde mye tilrettelegging, men vi var med på å utvikle mange spillere som har spilt på høyt nivå i norsk og internasjonal fotball, forteller Rolf. Lista er lang, men vi nevner her Per Ciljan Skjelbred, Markus Henriksen, Fredrik Midtsjø, Pål Andre Helland, Jonas Svensson og Ole Selnæs.

– På jentesiden har det også vært mange gode spillere innom KVT. Her kan vi nevne Guro Reiten, søstrene Marie og Guro Knutsen og Ingrid Syrstad Engen.

Fra venstre ser vi Dag Christian Sørum (fotballærer), Rolf Bjørvik (pensjonist), Per Winsnes (pensjonist) og Ståle Bratseth (avdelingsleder idrett, kroppsøving og fotball).

Rolf forteller at det skapte usikkerhet og bekymring når RBK i 2013 valgte å avslutte samarbeidet med KVT. Men utviklingen i årene etterpå har viser at fotballtilbudet ved skolen står meget sterkt i Trøndelag. Stort sett hvert år er det stor oversøking til dette tilbudet.

Hvilke av spillerne som har gått på KVT vil du trekke frem spesielt?

– Det er vanskelig å trekke frem enkeltspillere når vi har hatt så mange toppspillere i våre klasserom, innleder Rolf. Mer enn ti spillere har spilt på A-landslag for kvinner og menn, og mange har vært og er proffspillere. Men på jentesiden skilte Guro Reiten (Chelsea) og Ingrid Syrstad Engen (Barcelona) seg ut både som spillere og som typer. På guttesiden vil jeg trekke frem Per Ciljan Skjelbred, som var den første KVT-gutten som dro utenlands, først til Hamburg og senere til Hertha Berlin. I tillegg var han landslagskaptein for A-landslaget til Norge.

Suksessfaktorer for fotballtilbudet

Ståle Bratseth har jobbet sammen med Rolf i 24 år, og de mener begge at kontinuitet på lærer/trener-siden er en viktig årsak til at fotballtilbudet har bestått over så lang tid.

– Tre av lærerne har vært ved skolen over lang tid, og skolen har lagt til rette for at vi kan ha et så spesielt fagtilbud, sier Rolf.

Både Rolf og Ståle påpeker at skolen har tatt jentene som vil satse på fotball på alvor. Landslagsspillere som Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen har gått på KVT, og det har nok ikke vært negativt for deres utvikling at de har fått spille mot guttene.

– Da Kattem hadde sitt lag i toppdivisjonen for kvinner, uttalte deres trener at fotballtilbudet ved KVT var det beste i landet. Det samme gjorde RBK, påpeker Per Winsnes.

Verdibasert

Ståle Bratseth mener at KVTs fotballtilbud preges av at det er mer verdibasert enn andre tilbud. Tilbudet tar utgangspunkt i en kristen skole som ønsker å utvikle hele mennesket.

– Jeg håper at vi også fremover kan være med på å være en viktig verdiformidler i fotballbransjen, sier Ståle. Fotballen er i utgangspunktet en flott aktivitet for mennesket, men blir til tider fanget i press, status og penger. I tillegg til å utdanne gode fotballspillere, vil vi utvikle holdninger og atferd til unge mennesker som skal prege fotballen i fremtiden, enten som spillere, trenere, ledere, lærere, dommere eller foreldre.

Rolf har gjennom mange år undervist i andre fag en fotball, blant annet i Norsk og Politikk og menneskerettigheter. På spørsmål om hvorfor fotball alltid har stått på hans timeplan sier han:

– Fotball har vært og er en livsstil for meg, både som spiller og trener. Det har vært en drøm å ha fotball som jobb i så mange år, og det er svært motiverende å undervise i et fag der alle elevene virkelig brenner for faget.

– Samtidig som fotball har vært viktig for meg, så har jeg hatt mange klasser i norsk og politikk, som er viktige fag for å gi grunnleggende dannelse for elevene, sier Rolf.

Stødig og forutsigbar

Ståle og Rolf har arbeidet tett sammen som fotballærere i mange år, og Ståle beskriver Rolf på følgende måte:

– Rolf er en god venn og kollega, og jeg vil beskrive han som stødig, forutsigbar og ærlig. Relasjonen mellom oss er preget av tillit, åpenhet, ærlighet og en felles opplevelse av at våre ulikheter er bra for forholdet vårt.

– Rolf har lært meg å være enda mer tålmodig i arbeidet med utvikling av mennesker og spillere. Han har vist meg at det er viktig å slippe eleven mest frem, og selv innta en støttende rolle som dytter eleven i riktig retning, tilføyer han.

Kontinuitets- og kulturbærer

– Rolf var og er en svært dyktig fagperson som sitter inne med erfaring, kunnskap og kompetanse, samtidig som han har gode evner innen relasjonsbygging. Derfor har han vært en viktig del av arbeidet med fotballtilbudet ved KVT. Med hans 40-årige lærerliv på KVT, er det han som har vært kontinuitetsbæreren og kulturbæreren fremfor noen, mener Per Winsnes.

Fotballærer Dag Christian Sørum (til venstre) sammen med Rolf under en av de siste fotballøktene før Rolf ble pensjonist.

Dag Christian Sørum har arbeidet ett år på KVT som fotballærer, og han fikk da med seg ett år sammen med Rolf som foballærer. Han har bare godord å komme med om veteranen.

– Som ny fotballærer var jeg heldig som fikk jobbe sammen med Rolf det siste skoleåret hans, sier Dag Christian. Det er ingen tvil om at han kunne sitt fag, men det er likevel personen Rolf jeg tar med meg videre i jobben som lærer ved KVT.

– Jeg har snakket med mange tidligere elever som omtaler Rolf som den beste læreren de har hatt. Jeg tror mange satte pris på hans rolig og trygge fremtoning, og hans evne til å ta uformelle samtaler med enkeltelevene i idrettshallen eller på fotballbanen, avslutter Dag Christian Sørum.