x

Velkommen til hospitering på KVT!

DATO: 31. MARS 2021

Skrevet av Knut Ståle Nygård

KVTs årlige elevaksjon samler inn penger til et prosjekt KVT-elevene har gitt navnet "Vann gir liv". Prosjektet er lokalisert i Laos og driftes av Det Norske Misjonsselskap. Nedenfor bildet finner du mer informasjon om aksjonsdagen 5. april 2022.

Mange landsbyer i Laos har ikke tilgang på rent vann, og vannet må derfor hentes fra kilder som kan ligge flere kilometer fra landsbyen. Denne jobben er det ofte barna som gjør, og majoriteten av de som henter vann er jenter. Det er mange utfordringer knyttet til dette, men her vil vi trekke fram et par: Barna må bruke mange timer hver dag på å hente vann, når de heller kunne vært på skolen eller lekt med venner. Det er farlig å vandre rundt i jungelen i Laos. USA slapp om lag 270 millioner bomber over landet under Vietnamkrigen og 80 millioner av disse er udetonerte.

Årets aksjonsdag er satt opp 5. april 2022. Elevene får fri fra skolen for å jobbe og bidra økonomisk til prosjektet, og målet er at alle elever får betalt inn 500 kr. for arbeidsdagen. Da kan de jobber for sin faste arbeidsgiver eller for noen andre. Kanskje trenger noen å få gjennomført vårrengjøring på bilen eller rydding i garasje eller hage? Andre trenger kanskje hjelp til vasking eller rydding? Og noen finner helt sikkert noen bedrifter som kan få arbeidshjelp en dag mot å bidra i prosjektet.

Elevene trenger ikke jobbe for prosjektet på selve aksjonsdagen. Hvis de jobber en lørdag eller en annen fridag, så får de fri på selve aksjonsdagen.

Her finner du jobbskjema med informasjon til arbeidsgiver og arbeidstaker: