x

Velkommen til hospitering på KVT!

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring er sentralt tverrfaglig tema i den overordnede læreplanen for videregående skoler. Dette gjør vi ikke bare fordi vi må, sier Ståle Bratseth, etter at vi i forrige uke arrangerte fagdag med fokus på temaet.

God stemning i matkøen på lunsjen under fagdagen i forrige uke.

Kickoff for folkehelse og livsmestring

Ståle Bratseth er avdelingsleder for fotball og idrett på KVT, og hadde ansvaret for fagdagen om folkehelse og livsmestring. Han forteller at fagdagen skulle fungere som en kickstart for perioden der folkehelse og livsmestring er tverrfaglig tema ved skolen.

– Vi kan se på den overordnede delen av læreplanverket som et verdidokument, ikke ulikt det verdi- og målsettingsarbeidet vi jobber med på KVT. Følgende mål for KVT passer derfor på en slik dag, og i dette arbeidet i ukene fremover: «På KVT skaper elever og ansatte et trygt og stimulerende faglig og sosialt miljø», forteller Ståle.

Bingo på gulvet var en av mange aktiviteter i idrettshallen. Alle klassene var innom her som en del av rundløypa på skolen denne dagen.

Stasjonsundervisning

Ståle Bratseth forteller at dagen ble organisert med stasjoner med variert innhold. Tema var forebygging av spiseforstyrrelser, informasjon om elevprosjektets innsamlingsaksjon til Etiopia, yoga, julepyntlaging, samhandlingsøvelser og felles vegetarlunsj.

– Stemningen gjennom dagen var preget av både alvor, glede og masse sosialisering, sier Bratseth, før han tilføyer at ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) før første gang var ute på en skole og hadde et opplegg om forebygging av spiseforstyrrelser.

Idrettslærer Tale Dahlen var instruktør i yoga-økten. Mange fikk nok utfordret seg på noe som var nytt for de gjennom denne økten.

Ståle Bratseth mener dagen var meget vellykket:

– Vi har tro på at slike dager har en lagbyggende og helsemessig god effekt på både skolens om helhet og på den enkelte elev og ansatt spesielt, mener han.

De ansatte på idrettsfag og helse- og oppvekstfag bidro med «det lille ekstra» denne dagen og ga gjennom dette elevene noe annet enn det de opplever på en vanlig skoledag.

– Det er viktig at vi gir elevene muligheter til å lære på ulike måter, og slike dager stimulerer elevene våre intellektuelt, sjelelig og sosialt sett, mener Ståle Bratseth, før han avslutter med at han mener at elevene på en slik dag kan utvikle et positivt selvbilde, en trygg identitet og en mestringstro med tanke på fremtiden.