x

Velkommen til hospitering på KVT!

HELSE OG OPPVEKSTFAG

Studieretningen Helse- og oppvekstfag er KVT sin nest største linje. Den passer for deg som er interessert i andre mennesker, og som kan tenke deg å utforske denne interessen litt nærmere i videregående skole. På HO KVT er du en del av et inspirerende og engasjerende skolemiljø. Helse- og oppvekstfag har ca 90 elever, og dette gjør at lærerne kan følge deg godt opp både faglig og sosialt, samt at du raskt blir kjent med dine klassekamerater.

LES MER OM

STUDIE­­TILBUDET

Vg1 er felles for alle elever på helse- og oppvekstfag. På Vg2 tilbyr KVT barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag. På Vg3 kan du velge å gå ut som lærling eller å begynne på påbygging til generell studiekompetanse. På KVT tilbyr vi Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Det gjør at du kan gå hos oss i tre år, på samme måte som elevene på studiespesialisering. Slik kan du skaffe deg kunnskap og erfaring innen helse og oppvekst, samtidig som du er kvalifisert til videre studier og voksenliv!

Samfunnet skriker etter flere ansatte i helse- og oppvekstsektoren. Å tenke seg læretid i en bedrift etter Vg2 er både smart og spennende. Lærlingetida for barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag er to år, og du får lønn og oppfølging underveis. Etterpå kan du ta fagbrev og bli fagarbeider! Med fagbrevet i hånda har du fremdeles mulighet til å ta Vg3 påbygg, og dermed gå videre på studier.

SPRE GLEDE MED EN

SPENNENDE PRAKSIS

KVT er en livsglad skole! På HO er vi med i organisasjonen Livsglede for eldre, som har som mål å spre livsglede inn i eldreomsorgen. Vi er så heldige å ha et eksklusivt samarbeid med Trondhjems Hospital, hvor vi har mye praktisk undervisning og praksis. Her finner vi på mye artig, og ofte blir det umulige mulig! Som elev får du mulighet til å oppdage hvor herlig og positivt det kan være å jobbe med mennesker. Livsglede har ingen aldergrense, kanskje smitter gleden over på deg også?

På Vg1 får du prøve ut flere praksisfelt som blant annet barnehager, SFO, dagsenter, frivillighetsentral. Vi synes det er viktig at du får prøve ut prakisfeltet før du bestemmer deg for linjevalg til Vg2.

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Fellesfag

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

VG1: PROGRAMFAG

Vi har fire kjempespennende programfag. Her lærer vi om hvordan kroppen ser ut og fungerer. I tillegg lærer vi om kommunikasjon og hvordan vi omgås hverandre. I faget Yrkesliv lærer vi om arbeidslivets spilleregler og hvordan vi på best mulig måte kan samarbeide. I tillegg har vi vårt fjerde programfag som vi gjennomfører ute i et spennende praksisfelt. Vi møter mennesker fra 0 til 100 år, kjempe spennede og lærerikt! Velkommen til HO på KVT, vi har muligheter du vokser på!

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Vg2: PROGRAMFAG

På Vg2 tilbyr KVT barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag. Her velger du en av retningene du ønsker å fortsette med. Under kan du lese om de ulike programfagene de forskjellige retningene har.

BLI MED PÅ

STUDIETUR

Har du lyst til å bli med på en studietur? På KVT har vi lang og god erfaring med studieturer. Fra om med skoleåret 2022/2023 vil vi tilby Vg2 elever på HO studietur til Oslo. Vi skal blant annet besøke Utøya og 22. Juli-senteret. Når man jobber med mennesker, er det viktig at vi nærmer oss hverandre med respekt og toleranse. Dette ønsker vi på KVT å ha fokus på! Blir du med oss på tur?

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Hvordan søker jeg?

Du søker Helse og oppvekstfag på KVT på vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars.
Har du spørsmål om Helse- og oppvekstfag kan du ta kontakt med avdelingsleder Anne Marit B Aukan, anne@kvt.vgs.no.