x

Velkommen til hospitering på KVT!

Hemmelige møter og under cover-aksjoner

DATO: 11.05.2022

SKREVET AV KNUT STÅLE NYGÅRD

Denne uka ble det gjennomført Klimatoppmøte på KVT. Tradisjonen tro var det klasse 1C og 1D som var med på dette rollespillet. Ved møtets slutt gikk alle landene med på en avtale som skulle redusere problemer med plast i havet.

Klimatoppmøtet er todelt. På dag en skal de ulike landenes og organisasjonenes delegasjoner sette seg inn i problemkomplekset. Når det er gjort jobbes det med samtaler og lobbyarbeid, slik at man kan skape nødvendige allianser som kan være med å sikre flertall for det man ønsker å få gjennomført.

Landene som er med er veldig forskjellige. Maldivene og Mosambik er fattige land som i stor grad rammes på klimaproblemer og plast i havet. Brasil og Kina er overgangsland med raskt voksende økonomier og økende klimaavtrykk. USA, Russland, Norge og Saudi-Arabia har store interesser i utvinning av fossil energi, og har alle et stort klimaavtrykk. Man kan lett se for seg at det er vanskelig å bli enige med så forskjellige utgangspunkt.

Noen delegasjoner jobbet mer utradisjonelt enn andre. Organisasjonen Oljeindustrien valgte underveis i klimatoppmøtet å skifte navn til Energiindustrien (med slagordet Kjernekraft er den nye oljen). En av deres representanter opererte under cover for delegasjonen fra USA. Dette har vi aldri opplevd før i disse klimatoppmøtene.

Målet med forhandlingene er at man kommer frem til felles løsninger for å løse klimakrisen og problemene med plast i havet. Dette året lykkes ikke landene å bli enige om en avtale på klima, men alle land skrev under en avtale om hvordan man kan redusere problemene med plast i havet.

Et av målene er at elevene kan se sammenhenger og bruke kunnskaper fra ulike fag i arbeidet med klimakonferansen. Evalueringen som ble gjennomført i etterkant av forhandlingene bekrefter at dette er tilfelle. Kunnskaper fra språkfagene, samfunnskunnskap og naturfag er i viktige i klimatoppmøtet.