x

Velkommen til hospitering på KVT!

Innspurten er i gang

DATO: 06.04.21

SKREVET AV: KNUT STÅLE NYGÅRD

Et annerledes skoleår går mot slutten. Vi har vært heldige som har hatt lite smitte, noe som som har ført til at vi stort sett har operert på gult nivå gjennom hele skoleåret. Gult nivå betyr ganske normal skoledrift med noen ekstra smitteverntiltak. Nå håper vi på at det skal holde seg slik helt frem til sommeren, slik at vi får gjennomført de planene som er lagt for siste del av skoleåret.

Våren blir også dette året annerledes. At både muntlig og skriftlig eksamen er avlyst for Vg1 og Vg2 gir nye muligheter på slutten av året. Det blir bedre tid til å jobbe med de ulike fagene før standpunktkarakteren skal settes. Avlyst skriftlig eksamen for Vg3 gir også ekstra tid til å bygge opp «formen» til muntlige eksamener i juni.

Heldagsprøver
De første ukene etter påske er det vanlig skole. Men allerede 20. april starter vi med skrivedager/heldagsprøver, og de er spredt utover helt til 27. mai. Så det blir ikke tid til å hvile på laurbærene selv om skriftlig eksamen er avlyst.

Innimellom heldagsprøvene skal elevene på Vg2 gjennomføre kristendomsprosjekt. På grunn av smittesituasjonen legges det opp til et annerledes opplegg enn den tradisjonelle forestillingen.

Klimatoppmøte
Vi planlegger klimatoppmøte med elever fra to klasser på Vg1 tidlig i mai. Dette passer godt inn i det overordnede temaet vi jobber med denne våren, nemlig bærekraft. Elevene får over to dager satt seg grundig inn i ulike klimarelaterte spørsmål, og de skal gjennomføre klimatoppmøtet som et stort rollespill. Regner med at det kommer en sak på nettsidene om dette etter hvert.

Smittevernet må holdes ved like også de kommende månedene, så håper vi på normale tilstander fra høsten av.