x

Velkommen til hospitering på KVT!

Lærte å knyte sko som tiåring

DATO: 11.11.21

SKREVET AV: FRODE LUND WINSNES

FOTO: FRODE LUND WINSNES. Moa fortalte sterke historier fra sin oppvekst i Afghanistan.

Da Moa kom til Norge og Inderøy i 2005, fikk han sitt første par med sko. Da måtte han lære å knyte de. Moa er 26 år og opprinnelig fra Afghanistan. Han besøkte nylig klasse 3D på KVT. Det ble en interessant time og et gripende innblikk i en verden vi ikke kjenner så godt.

TIL NORGE VIA PAKISTAN
Moa og familien hans flyktet fra Afghanistan til Pakistan på starten av 2000-tallet og han kom til Norge og Inderøy i 2005.
Han fortalte om sin oppvekst i Afghanistan og fortellingene om hvordan han ble straffet hvis han ikke kunne ordrett gjengi kapittel fra Koranen, gjorde inntrykk på klassen.

MOBBING OG RASISME
Videre fortalte han om det å komme til Norge og hvordan det var å skulle lære den norske kulturen. Han hadde for eksempel aldri hatt sko før han kom til Norge, og måtte lære å knyte skoene sine som tiåring. Han ble mobbet og utsatt for rasisme på skolen, men redningen ble fotballen. Her lærte han norsk og fikk vist at han kunne noe. Nå går han på lektorutdanningen ved NTNU og har fagene engelsk og geografi.

INTERESSANTE TEMAER I SPØRSMÅLSRUNDE
Videre snakket han litt om islam og sitt eget forhold til religionen, før elevene fikk stille spørsmål. Tema som kom opp var kvinnesynet i islam, praktisering av de fem søylene, islam og terror, forholdet mellom islam og kristendommen, Palestina/Israel-konflikten, og flere ting.

Takk til student Hilde som inviterte Moa til KVT!