x

Velkommen til hospitering på KVT!

Vi har også denne høsten hatt besøk av mange hospitanter, men vi har plass til flere, sier rådgiver Lars Aursand. Han forteller at mange tiendeklassinger og foreldre ønsker å bli kjent med hva KVT har å tilby.

– Hele høsten er en aktiv tid i rekrutteringsarbeidet. Vi besøker en del skoler, samtidig som vi tar imot mange hospitanter i hospitantukene. I år har vi også arrangert KVT-kveld der mange var innom oss. Vi oppfordrer fortsatt elever som ønsker å vite mer om oss å ta kontakt for å få til hospitering. For vi legger til rette for det fremdeles, sier markedsføringsmedarbeider Ove Sollazzo Syrstad.

Før du tar kontakt med oss, kan du som allerede har vært på en hospitering ta kontakt med rådgiver på egen skole for å høre om det er mulig å få til en hospiteringsdag ekstra.

Elever fra hele landet

KVT er en kristen friskole, og vi har mulighet til å ta inn elever fra hele landet. Noen fra andre fylker har besøkt oss på hospitering og KVT-kveld, men vi har som nevnt kapasitet til mer.

Åpen skole rett over nyttår

Torsdag 12. januar 2023 forskyver vi skolestart til 14.10 (i stedet for 08.10), slik at vi har vanlig skoledrift på kvelden når vi inviterer til Åpen skole kl. 18.00. Da yrer det av hverdagsliv på skolen, og det blir anledning å puste inn litt av KVT-lufta, slik den er en vanlig skoledag.

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme på hospitering eller vite mer om KVT, så er det bare å ta kontakt med Ove Sollazzo Syrstad på e-post osyrstad@kvt.vgs.no eller mobil 98 81 31 65.