x

Velkommen til hospitering på KVT!

Norgeshistoriens yngste stortingsrepresentant

DATO: 21.03.22

Skrevet av Knut Ståle Nygård

En av lærerne Maren Grøthe hadde som elev på KVT, uttalte i en sammenheng at Maren kunne selge sand i Sahara. Det slipper hun foreløpig. For nå er hun landets yngste faste stortingsrepresentant.

Etter fjorårets stortingsvalg levde Maren Grøthe i spenning. Hun visste at om hennes parti, Senterpartiet, ble med i regjering, så var sannsynligheten stor for at Ola Borthen Moe ville bli statsråd. Da ville 20-åringen Maren fra Hølonda i Melhus rykke opp til fast plass på Stortinget. Og slik ble det.

Politisk talent
Maren Grøthe kom høsten 2017 til KVT som elev på tilbudet Samfunn og ledelse (studiespesialisering), og det gikk ikke lang tid før lærere og medelever oppfattet at denne jenta hadde politisk talent og store ambisjoner. Slik sett var det ikke noen bombe for de som kjente henne, at hun havnet på Stortinget i fjor høst. Da hun begynte på KVT, hadde hun allerede mye politisk erfaring, blant annet fra ungdomsrådet i Melhus kommune.

Lang pendlevei ingen hindring

– Jeg gikk på KVT fra høsten 2017 til våren 2020, og valgte å gå der ettersom jeg syntes tilbudet med Samfunn og ledelse fristet, samt at det virket som en skole med et godt skolemiljø og dyktige og engasjerte lærere. På tross av lang pendlevei er jeg glad for at jeg valgte å begynne på KVT, sier Maren.
Etter kommunevalget i 2019 tok Maren over som leder for utvalg for helse, oppvekst og kultur i Melhus kommune. Utvalget hadde ansvar for et budsjett på over 200 millioner kroner. Dette vervet hadde Maren ved siden av skolearbeid og studenttilværelse frem til hun flyttet til Oslo i fjor høst, og det sier noe om hennes arbeidskapasitet.

Det har vært både givende, utfordrende og lærerikt å være med i politikken lokalt! Som utvalgsleder lærte jeg mye om å ta politisk ansvar for beslutningene som tas, og hvordan vi skal få politikk til å fungere i praksis. Samtidig som jeg fikk se flere av samfunnsutfordringene vi står overfor i lokalsamfunnene på nært hold, blant annet knyttet til hvordan vi skal gi et godt tilbud til alle de som blir eldre i årene fremover, eller hvordan vi skal få flere ungdommer gjennom skoleløpet. Dette er jeg veldig glad for at jeg har med meg i dag, sier Maren.

Hvordan var årene på KVT for deg faglig og sosialt?

Årene på KVT var innholdsrike, og jeg lærte veldig mye både faglig, om meg selv og ikke minst politisk. At skolen og lærerne hele tiden la til rette for at jeg kunne engasjere meg politisk og for det jeg brant for, har vært helt avgjørende for at jeg har kommet dit jeg er i dag.

Det startet i ungdomsrådet i Melhus
Maren forteller at hun ikke har vokst opp i noen politisk familie, men at de alltid hadde vært engasjert i alt det som skjer lokalt i idrettslag og lignende.

– Mitt politiske engasjement startet da jeg ble valgt i ungdomsrådet i Melhus da jeg var 13 år gammel. Her fikk vi arbeide for saker som var viktige for ungdommen i kommunen, og jeg glemmer aldri den følelsen vi satt med når vi faktisk fikk gjennomslag for saker som ga et bedre tilbud til ungdommene. Etter det fikk jeg blod på tann og ønsket å melde meg inn i et parti for å fortsette engasjementet mitt der, og etterpå så har det bare ballet på seg.

En stor oppgave og et stort ansvar

– Det er litt surrealistisk at jeg som 20-åring sitter på Stortinget, innrømmer Maren. Det er jo en stor oppgave og et stort ansvar. Det føler jeg mye på. Men jeg føler virkelig det er en stor ære å få bruke hverdagen min på å arbeide for bedre tjenester for folk og representere innbyggerne i Trøndelag.

– Det har vært utrolig spennende og givende å starte i jobb på Stortinget. Det er mye å sette seg inn i på alle kanter, alt fra hvordan prosessene knyttet til et statsbudsjett fungerer og hvordan vi på Stortinget sammen med regjeringen skal fatte gode vedtak, til hvordan jeg skal gjøre alt med ukependling til Oslo. Dette skal jeg finne ut av samtidig som vi står i en strømkrise, pandemi og skal drive god politikk utenom dette. Men det er aldri en kjedelig dag, og jeg elsker det, sier Maren med stort engasjement.

Maren sitter i utdanningskomiteen og forteller at de arbeider tett opp mot folkene i kunnskapsdepartementet. Da får hun være med på innsiden av mange beslutninger som påvirker alle elevene og de ansatte i skolen.

– Barna og ungdommene er Norges fremtid. Det er et stort ansvar som jeg føler mye på, og jeg håper at mine ferske erfaringer som elev og student kan bidra til at jeg er med på å ta gode beslutninger.
Hvordan er det å jobbe sammen med folk med mye lengre erfaring enn deg selv i politikken?

– Jeg velger å benytte den muligheten til å lære mye av de som har lengre erfaring enn meg. Samtidig så tror jeg at jeg som ung og relativt fersk storingsrepresentant kan bidra med noen erfaringer som de som er eldre ikke har, og jeg tror vi trenger begge deler. For eksempel er nok jeg den eneste stortingsrepresentanten som har gått på videregående under en pandemi, og jeg kan kjenne meg igjen i de utfordringene dagens ungdom står overfor. Jeg skal i alle fall gjøre mitt for å vise meg tilliten verdig, avslutter Maren.