x

Velkommen til hospitering på KVT!

LEDIGE STILLINGER

Kristen videregående skole Trøndelag (KVT) er en åpen og inkluderende friskole med 560 elever og 90 ansatte på Tiller, sør i Trondheim. Vi tilbyr opplæring innen helse- og oppvekstfag, idrettsfag og studiespesialisering. I læringsarbeidet bygger vi på det kristne menneskesynet, likeverdstanken, forvalteransvaret og vårt samfunnsoppdrag som skole. Vi har verdibevisste ansatte med høy kompetanse og tett kontakt med den enkelte elev.

ADMINISTRASJONSKONSULENT

Vi søker nå etter administrasjonskonsulent i 100 prosent stilling.

Arbeidsoppgaver:

Administrasjonskonsulenten vil jobbe tett med skolens administrasjon og ledelse, og løse oppgaver i samspill med disse. Vi kan tilby et positivt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver.

Stillingen som administrasjonskonsulent er nyopprettet. Konsulenten vil understøtte skoleledelsen med administrative og merkantile oppgaver, for å bidra til god saksbehandling og drift av skolen.

Ønskede kvalifikasjoner:

Personlige egenskaper:

Du evner å arbeide med flere oppgaver samtidig, er fleksibel og har stor arbeidskapasitet. Vi trenger en kollega som er strukturert, nøyaktig og real, og som bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø. Videre tror vi du er løsningsorientert og serviceinnstilt. Du tar eierskap til arbeidsoppgavene dine og sikrer at prosessene effektivt kommer i mål. Ingen oppgave er for stor eller for liten, du liker å bidra der det trengs! Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi ønsker oss medarbeidere som identifiserer seg med skolens verdigrunnlag, og som ønsker å fremme skolens kristen formål. KVT har tre eiere; Normisjon, NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband og NMS (Det Norske MIsjonsselskap).

Skolens administrasjon samarbeider tett og består av rektor, studieleder, pedagogisk leder, økonomi- og serviceleder og to avdelingsledere, samt to ansatte på skolekontoret. KVT ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn. Vi oppfordrer alle kvalifilserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn.

Stillingen lønnes fra kr. 535.000 – kr. 612.700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Tiltredelse: etter avtale.

Spørsmål om stillingen rettes til økonomi- og serviceleder Heidi Harsvik Alstad (94 00 57.21), studieleder Jostein Brønstad (90 88 60 78) eller rektor Eimund Fossum (45 08 19 70).

Følg denne lenken for å søke: Søknadsskjema

Søknadsfrist: 23.10.22

VIKARER SKOLEÅRET 2022-23

KVT trenger flere vikarer til korte og lengre oppdrag i de fleste fag. Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med lærerstudenter som er i sitt 4. eller 5. år av utdanningen. Andre med aktuell fagbakgrunn er også velkommen til å søke. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju fortløpende etter hvert som behovet oppstår.

Vi ønsker osss medarbeidere som identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og som ønsker å fremme skolens kristne formål. Personlig egnethet, evne til teamarbeid og pedagogisk engasjement vil bli tillagt vesentlig vekt. KVT har som målsetting at medarbeiderne skal gjenspeile befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturelt mangfold.

Vi tilbyr lønn som i offentlig skole. På KVT har vi et trivelig arbeidsmiljø med fokus på læring og utvikling. Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges, i samsvar med privatskoleloven §4-3.

Spørsmål om stillingen rettes til pedagogisk leder Ingunn Helland Rokseth (40 24 65 02) eller rektor Eimund Fossum (45 08 19 70).

Søknad sendes via eget søknadsskjema.

Søknadsfrist: Snarest.

Tiltredelse: fortløpende.

ettåring på KVT

Er du klar for et spennende og lærerikt år som ettåring på KVT? Kristen Videregående skole Trøndelag (KVT) er en kristen friskole med om lag 560 elever og 85 ansatte. 

Vi tilbyr utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, studiespesialisering og idrettsfag. De fleste elevene bor fortsatt hjemme, men vi har også ca. 70 hybelboere.

Vi søker deg som:

 • Har et sterkt engasjement for kristent ungdomsarbeid
 • Er ferdig med videregående skole
 • Liker å være sammen med ungdom
 • Har erfaring fra arbeid i KRIK, Laget eller andre ungdoms-organisasjoner
 • Er strukturert og klar for å ta i et tak
 • Er god til å samarbeide, og tar egne initiativ
 • Er kreativ og kan spille en rolle i markedsføringen av skolen
 • Har førerkort (helst)

Vi søker deg som:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en variert arbeidshverdag
 • Et godt arbeidsfellesskap og fantastiske elever
 • Tett samarbeid med skoleprest, rådgivere og miljøterapeuter
 • God oppfølging og gode muligheter for å utvikle deg som leder
 • Lønn etter avtale

Kontaktperson: Lars Aursand
Telefon: 479 01 823
E-post: lars@kvt.vgs.no

Vi er alltid på utkikk etter flinke folk.