x

Velkommen til hospitering på KVT!

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet spørsmål vi ofte får fra dere. Har du noen andre spørsmål kan du gjerne sende oss en mail eller bruke kontaktskjemaet nederst på denne siden.

HVORDAN SØKER JEG KVT?

Søknad legges inn på www.vigo.no . Søkere fra andre fylker, må klikke seg inn på «Trøndelag» på Vigo. 

NÅR ER SØKNADSFRISTEN?

Søknadsfristen er den samme for alle videregående skoler: 1. mars for ordinært inntak,  1. februar for søknader på grunnlag av særskilte behov.

JEG VIL SØKE FOTBALL. HVORDAN GJØR JEG DETTE?

Send søknaden din via www.vigo.no. Velg studiespesialisering – og så Toppidrett fotball.  I tillegg må du sørge for å sende alle attester på fotballferdigheter til KVT innen 1. mars. Les mer om dette her.

ER DET MULIG Å SØKE OM ENKELTFAG VED KVT?

KVT tar også inn søkere til enkeltfag (delkurselever). Slike søkere tas inn hvis det er ledige plasser i gruppene. Inntaket kan derfor ikke skje før ved skolestart om høsten. Hvis det er flere søkere enn antall plasser, avgjøres inntaksrekkefølgen ved loddtrekning. Søknadsskjema for enkeltfag ligger her.

HVILKE REGLER GJELDER FOR INNTAK?

Det fullstendige inntaksreglementet finner du her. De som kan kreve fortrinnsrett til ledige plasser, må være oppmerksom på at karakterene avgjør innbyrdes rekkefølge hvis det er flere søkere enn plasser.

HVORFOR SKAL JEG VELGE KVT?

Det er sikkert lurt å spørre elevene våre om dette. Men hvis vi skal trekke frem noen av de tingene vi tror du vil sette pris på, må det være:

Kvalitet.
Vi har hyggelige og dyktige lærere som vil hjelpe deg å nå dine faglige mål.  Vi har et stort utvalg av programfag fordi vi har fire parallelle klasser på utdanningsprogram for studiespesialisering. Dermed kan du stort sett velge de fagene som passer dine ønsker og planer.

Alle elever på helse- og oppvekstfag skal ut i praksis. Noen elever får muligheten til praksis i utlandet. Dette settes også i sammenheng med faget Internasjonal diakoni.

Verdier
Hva betyr det at KVT er en kristen friskole? KVT følger vanlige offentlige læreplaner og tilbyr i all hovedsak det samme som offentlige skoler. KVT er eid av tre misjonsorganisasjoner. Du vil derfor merke at vi er mer opptatt av kristne verdier enn det man vanligvis er i en offentlig skole. Du kan lese mer om skolens kristne profil her.

Trivsel
Elevene trives godt hos oss. Vi får veldig gode tilbakemeldinger om skolens miljø. Vi tror, og forskningen viser, at hvis du trives og har det bra – da vil du også lære mer og bedre.

Vi legger stor vekt på at dere skal ha venner og oppleve å bli sett av medelever. Vi jobber mye med dette i starten og har blant annet en tur til Berkåk og Oppdal med flotte naturopplevelser og teamutvikling.

ER DET VANSKELIG Å KOMME INN PÅ KVT?

Vi pleier å ha et relativt høyt snitt, men det varierer noe fra år til år. Derfor sier vi alltid: Har du lyst til å gå på KVT, søk! Du taper ingen ting på dette. Sett KVT på 1. plass og en annen skole du kan tenke deg på 2. plass.

Du sier IKKE takk og farvel til nærskolen din ved å søke KVT først. Kommer du ikke inn på KVT, vil du konkurrere på lik linje med alle andre som søker nærskolen din.

KAN JEG TA UTVEKSLINGSÅR I UTLANDET I 2. KLASSE VED KVT?

Du kan ta utvekslingsår der du måtte ønske. Hvis du får fagvalgene dine i utlandet til å passe tilstrekkelig med den norske læreplanen, trenger du ikke å gå mer enn totalt tre år på videregående. Vi har lang erfaring med dette, så ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe om dette.

HVA KOSTER DET Å GÅ PÅ KVT?

Friskoler får statstilskudd tilsvarende ca 85 % av driftskostnader i offentlig vgs. For å dekke opp dette kan, og i praksis må, friskoler ta inn skolepenger.

For skoleåret 2022-23 er skolepengene totalt kr 16.750,- (1.675 pr mnd i 10 mnd). Faktureres månedsvis. Dette inkluderer bl.a. blikjent-turer og noen arrangement på skolen. Elever som skal delta på studieturer får noe høyere skolepenger.

For søsken som er elever ved skolen samtidig betales det full pris for den første og 50% for nummer to.
Det er mulig å søke om reduksjon i skolepengene hvis man har lav inntekt.
Skjema for søknad finner du her.

DET ER MYE PENGER FOR Å GÅ PÅ EN SKOLE!

Slik kan det sikkert oppleves når alternativet er en gratis offentlig skoleplass. Likevel velger mange å komme til oss av ulike årsaker. Vi lover å gjøre det vi kan for at du føler at du får valuta for pengene, og tror du vil oppleve det som vel anvendte penger!

ER DET PC-ORDNING PÅ SKOLEN?

Ja, KVT har en ordning som ligner den de fylkeskommunale skolene har. Du kan enten bruke en PC/Mac du allerede disponerer eller kjøpe en. Skolen tilbyr PCer gjennom en felles innkjøpsavtale hvis du ønsker å benytte deg av det. Dette får du informasjon om i forbindelse med opptaket.

HVOR STORE ER KLASSENE?

Dette varierer noe, men det vanlige i fellesfag på studiespesialiserende og påbygg er 25-28 elever. Helse-og oppvekstfag er ca 20 pr klasse. I programfagsgrupper kan størrelsen variere fra under ti til over 30.

ER KVT MED I STYRT SKOLEVALG?

Nei. Vi har hele Norge som inntaksområde. Dermed er vi ”alles nærskole”. Vi har de siste årene hatt elever fra blant annet Steinkjer, Jessheim, Aure, Sogndal, Leksvik og mange andre steder.

HVORDAN ER ORDNINGEN FOR SKOLESKYSS FOR KVT-ELEVER?

Søknad om skoleskyss for elever som er folkeregistrert i Trøndelag, gjøres digitalt via Trøndelag fylkeskommune sin skoleskyssportal.

Lenken til skoleskyssportalen

Her finner du informasjon om regelverk, avstandsmåling og den digitale søknaden.

Det skal søkes om skoleskyss hvert skoleår.

KVT benytter reisebevis på PocketID. Les mer om ordningen her.

Elever hjemmehørende i andre fylker enn Trøndelag må ta kontakt med sin fylkeskommune for å avklare rett til skoleskyss.

MÅ MAN VÆRE KRISTEN FOR Å GÅ PÅ KVT?

Nei. Mange som ikke kaller seg kristne, går på KVT. Skolen legger stor vekt på respekt og toleranse for andre livssyn. Dette er også en sentral del av det kristne verdigrunnlaget.

KAN MAN BE OM FRITAK FOR OBLIGATORISKE AKTIVITETER KNYTTET TIL DET KRISTNE VERDIGRUNNLAGET?

Som elev på KVT kan du ikke søke om fritak slike aktiviteter.

HAR DU NOEN SPØRSMÅL?

TA KONTAKT

Alle felt markert med * må fylles ut.