x

Velkommen til hospitering på KVT!

NYTTIG INFORMASJON

SKOLEREGLEMENT

Skolereglementet er med på å skape gode rammer for det sosiale og for læringsmiljøet.

2022–2023

FRAVÆRSREGLER