x

Velkommen til hospitering på KVT!

KRISTEN SKOLE

«Vi er mer enn en vanlig skole!»

SKOLEPREST FRODE

På KVT opplever elever og ansatte kristen tro, verdier og menneskesyn. Gjennom undervisning, samtaler, holdningsskapende arbeid, bistand- og innsamlingsarbeid (som elevaksjonen) ønsker vi å formidle et syn på mennesket og verden som gir elevene på KVT et positivt inntrykk av kristen tro. Det er et utfordrende og viktig arbeid! Vær derfor med å be for skolen og arbeidet som drives her. Som vår egen skoleprest Frode sier: «Vi er mer enn en vanlig skole!»

DET KRISTNE SKOLELAGET

Off – KRIK

Elevene på KVT driver sitt eget kristne arbeid. Dette er representert gjennom skolelaget (OFF) og KRIK (Kristen Idrettskontakt). OFF inviterer til lunsjsamling èn gang i uka og arrangerer OFF-weekend to ganger i året. På OFF-weekend overnatter elevene på skolen og helga er fylt med møter, mat, trening og sosiale aktiviteter. KRIK møtes for å trene hver tirsdag kl. 1430 i KVT-hallen. Alle er velkomne til det som skjer i regi av OFF og KRIK!

KRISTEN PROFIL

Kristendoms­prosjektene

På KVT bruker alle elever og ansatte stemmen sin og bidrar aktivt inn i fellesskapet. I kristendomsprosjektene skaper elevene en forestilling om et sentralt tema i kristendommen. Dans, kor, foto og drama er noen av gruppene du kan velge.

KRISTEN PROFIL

EGET KRISTENDOMSFAG

KVT tilbyr et eget kristendomsfag. Her får elevene mer kunnskap om og innsikt i bibelkunnskap, kristen troslære og kristen etikk. Faget er obligatorisk for alle elever på VG1 og VG2.  Dette er en flott arena for undring og refleksjon rundt livets store spørsmål.

KRISTEN PROFIL

KVTs Elevaksjon

På KVT engasjerer elever og ansatte seg i miljøutfordringer, bistand og mennesker i samfunnet rundt seg. Hvert år arrangerer vi elevaksjon til inntekt for et bistandsprosjekt i regi av en av våre eierorganisasjoner. Her gjør elevene ulike ting for å samle inn penger gjennom hele året, samt at det blir arrangert en aksjonsdag i april.

KRISTEN FRISKOLE

KVT står for Kristen Videregående skole Trøndelag. Vi er en kristen friskole som ligger på Tiller i Trondheim. Skolen er eid av tre misjonsorganisasjoner; Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Det Norske Misjonsselskap (NMS).

KVT er grunnlagt på livssynsparagrafen i friskoleloven. Dette gjør at skolen i tillegg til å levere god undervisning har ekstra fokus på det kristne verdigrunnlaget. Dette gjøres gjennom ord for dagen, kristendomsprosjekt og noen andre arrangementer med fokus på kristen tro. Vi har i tillegg et eget kristendomsfag. På skolen er det rom for å snakke om de store spørsmålene knyttet til livssyn og religion. Elevene på KVT har ulikt forhold til tro og livssyn, og ingen skal diskrimineres fordi de ikke tror eller tror på noe annet enn kristendommen. På KVT er alle like mye verdt!

Skolen benytter de samme læreplanene som på offentlige skoler, og følger de samme reglene knyttet til standpunktkarakterer og gjennomføring eksamen.