x

Velkommen til hospitering på KVT!

PRISER

HVA KOSTER DET Å GÅ PÅ KVT?

Friskoler får statstilskudd tilsvarende ca 85 % av driftskostnader i offentlig vgs. For å dekke opp dette kan, og i praksis må, friskoler ta inn skolepenger.

For skoleåret 2023-24 er skolepengene totalt kr 17.250,- (1.725 pr mnd i 10 mnd). Faktureres månedsvis.
Dette inkluderer bl.a. bli kjent-turer og noen arrangement på skolen. Elever som skal delta på studieturer får noe høyere skolepenger.

REDUKSJON I SKOLEPENGER

For søsken som er elever ved skolen samtidig betales det full pris for den første og 50% for nummer to.
Det er mulig å søke om reduksjon i skolepengene hvis man har lav inntekt.
Skjema for søknad finner du her: