x

Velkommen til hospitering på KVT!

Skoleåret 22/23 er i gang

18. AUGUST 2022
SKREVET AV KNUT STÅLE NYGÅRD
De nye førsteklassingen er inndelt i klasser og i gang med skoleåret. Etter hvert kommer også de andre elevene til skolestart i dag.
Førsteklassingene samlet i idrettshallen før inndeling i klasser.

For mange er det mye spenning knyttet til første skoledag på ny skole. Dette gjelder både for nye elever og lærerne som skal ha klassene. Nå er klasseinndelingen for førsteklassingene gjort og vi er i gang med skoleåret.

De første to skoledagene er annerledes skoledager, der det legges stor vekt på at elever og lærere skal bli godt kjent med hverandre. I tillegg får elevene en solid dose nødvendig informasjon knyttet til skolestart.

Forberedelser til skoleåret

Siden torsdag i forrige uke har ansatte ved KVT planlagt oppstarten. En dag ble brukt sammen med ansatte fra Kristelig Gymnasium (KG) i Oslo, en skole som har mye til felles med KVT. Temaer for dagen var knyttet til grunnlaget for å drive kristne friskoler og vurderingsarbeid. Dette ble en interessant dag der spesielt temaet vurdering er noe som påvirker elevenes hverdag. Mange av lærerne fikk nok ideer de kan ta med i klasserommet.

Kaferunde knyttet til vurderingsarbeid. Her gikk gruppene fra bord til bord og bidro med deling av kunnskap. Interessant og lærerikt.