x

Velkommen til hospitering på KVT!

SKOLEHVERDAGEN

GOD TRIVSEL

SLIK BLIR DIN SKOLEHVERDAG

KVT er kjent for godt elevmiljø og høy faglig kvalitet. Kvalitet, verdier og trivsel har de siste årene vært et mye brukt "slagord". Kvaliteten skal merkes på alle områder i skolehverdagen. 

Lærerne strekker seg langt for å gi kvalitativt god undervisning, samtidig som de er opptatt av å se den enkelte eleven. Kvaliteten skal også vise seg i godt tilrettelagte omgivelser og godt utstyrsnivå. Som kristen skole vil det kristne verdigrunnlaget prege det vi gjør. Samtidig som vi formidler kristne verdier og kristen tro, så har vi stor respekt for alle med andre livssyn. KVT legger stor vekt på at elevene skal trives. Vi får ofte tilbakemeldinger fra elevene våre om at de trives godt på skolen. Dette er også en viktig forutsetning for et godt læringsmiljø. Et av tiltakene for å skape trivsel og godt læringsmiljø er at vi i begynnelsen av hvert skoleår er på tur med alle elever. Denne turen er inkludert i skolepengene.

MOBBEFRI SKOLE

Vi arbeider hele tiden mot mobbing, trakassering og diskriminering. Målet er at alle, både elever og ansatte, skal trives og føle seg velkommen på skolen. For at alle skal finnes seg til rette jobber vi aktivt med inkludering, samarbeid og åpenhet. Opplever du noe som ikke er greit kan du varsle til den du ønsker blant alle ansatte på skolen. Skolen følger opp alle henvendelser. KVT har lenge hatt nullvisjon på dette området. Fra 1. august 2017 ble dette også lovfestet. Les mer på linken under.