x

Velkommen til hospitering på KVT!

Skolestart skoleåret 2022/23

DATO: 10. august 2022

SAKEN SKREVET AV KNUT STÅLE NYGÅRD

Sommerferien er ikke helt ferdig ennå, men snart samles cirka 550 elever til nytt skoleår på KVT. Noen er helt nye på KVT, mens andre kommer tilbake etter å ha avsluttet forrige skoleår hos oss. Uansett hvilken kategori du hører hjemme i er du hjertelig velkommen til oss!
Vi vil gjøre alt vi kan for at både nye og «gamle» elever skal finne seg til rette i det nye skoleåret.

Første skoledag blir torsdag 18. august. Elever som skal begynne på Vg1 møter kl. 09.00, elever som begynner på Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse begynner kl. 10.30, og elever på Vg2 og Vg3 begynner kl. 12.00. Første skoledag starter med felles samling. For førsteklassingene avsluttes denne samlingen med fordeling til de ulike klassene.

Bli kjent-dager

Vi ønsker å legge til rette for at alle elever skal oppleve et godt sosialt miljø og gode forhold for å oppnå læring. Dette legger vi ekstra vekt på for førsteklassingene, og vi bruker de to første dagene til å bli godt kjent med hverandre. Gode relasjoner elevene i mellom og mellom elever og lærere er det beste utgangspunktet for at du også skal oppleve et godt læringsmiljø.

I tillegg til bli kjent-aktiviteter, så vil første skoleuke for førsteklassingene være preget av at det er mye nytt å sette seg inn i. Men det blir også tid for å begynne å jobbe med de enkelte fagene.

Samhandlingsløypa er en del av opplegget for førsteklassingene som er på tur i andre skoleuke.

Bli kjent-tur i andre skoleuke

I andre skoleuke arrangerer vi overnattingstur for alle klassene på Vg1. Denne turen er viktig for å skape et trygt og godt skolemiljø for alle ved skolen. Erfaringsvis gir denne turen fin effekt på klassesamhold og trivsel. Førsteklassingene reiser til Mjuklia på Berkåk eller IMI Stølen på Oppdal. Denne turen ligger inne i de vanlige skolepengene.

Samtidig med at førsteklassingene er på tur, er det også aktiviteter utenfor skolen for elevene på Vg2 og Vg3.

Mer informasjon kommer

Etter hvert som første skoledag nærmer seg, så vil det komme mer informasjon i denne saken, så det er bare å følge med.

På nettsidene våre kan du finne svar på mange spørsmål knyttet til skolegang på KVT, for eksempel på siden «Ofte stilte spørsmål», som du finner her. Du finne også mye annen informasjon på nettsidene.

De som har fått plass ved KVT har fått informasjon om en egen nettside med informasjon som er nyttig å få oversikt over. Her finner du informasjon om blant annet skolestart, PC-ordning, skolerute, skoleskyss og masse annet. Bruk gjerne litt tid på denne nettsiden for å finne informasjonen du trenger. Du finner lenke til nettsiden her.

Vi gleder oss til å treffe deg!