x

Velkommen til hospitering på KVT!

STUDIE­SPESIALISERING

På KVT er det fem parallelle klasser og ca 380 elever på utdanningsprogram for studiespesialisering. Vi tilbyr et bredt utvalg av programfag. Dermed kan vi oppfylle de aller fleste ønsker om ulike fagkombinasjoner.

Elevene på studiespesialisering får også mulighet for å fordype seg i fagområder de ønsker å satse ekstra på:
- Forskerlinje
- Samfunn og ledelse (SOL)
- Toppidrett fotball

Disse tilbudene velger du i www.vigo.no etter at du har valgt studiespesialisering som programområde. 

STUDIESPESIALISERING

FORDYPNINGSTILBUD

Tre av fordypningstilbudene velges etter at du kommer inn ved KVT. Elevene i disse fagtilbudene vil da kommer fra forskjellige klasser på Vg1. Toppidrett Fotball må velges når du legger inn søknaden (se mer om dette på beskrivelsen av tilbudet).

STUDIESPESIALISERING

FELLESFAG

På VG1 er det kun fellesfag. På VG2 og VG3 har du fire fellesfag. Her kan du også velge mellom mange ulike og spennende programfag innenfor både realfag, språk og samfunnsfag.

STUDIESPESIALISERING

PROGRAMFAG VG2 OG VG3

På studiespesialisering må du fra Vg2 velge ett programområde. Du må ha fordypning i to programfag. Det betyr at du må velge to fag på Vg2 som du viderefører på Vg3. Hvert fag må være på 140 timer. KVT tilbyr disse programområdene:

HAR DU SPØRSMÅL?

TA KONTAKT

Har du spørsmål om studiespesialisering kan du ta kontakt med studieleder Jostein Brønstad på jostein@kvt.vgs.no.