x

Velkommen til hospitering på KVT!

FORDYPNING:

FORSKERLINJE

FORDYPNING

FORSKERLINJE PÅ KVT

Forskerlinja er for deg som liker realfagene, og er nysgjerrig på hvordan ting henger sammen. Du ønsker å jobbe ekstra med realfagene, samtidig som du er nysgjerrig på hvilke muligheter realfagene gir deg i fremtidig yrkesvalg.
Elevene på forskerlinja har faget Teknologi og forskningslære lagt over de to første årene. Her jobber elevene praktisk med både 3D-design, 3D-print og programmering. Dette kan resultere i alt fra selvgående bilder til maskiner som blander saft eller sorterer Non Stop. Elevene får også muligheten til å forske på idrettselevers prestasjoner.

FORSKERLINJE

HVORDAN SØKE PÅ FORSKERLINJA?

Tilbudet kan velges etter at elever som har kommet inn på KVT har begynt skoleåret, så du trenger ikke å tenke på dette i forbindelse med søknad på www.vigo.no.