x

Velkommen til hospitering på KVT!

FOKUSLINJE:

SAMFUNN OG LEDELSE

FORDYPNING

SAMFUNN OG LEDELSE

Samfunn, innovasjon og ledelse er et tilbud til deg som ønsker å ha litt mere fokus på samfunnsfagene gjennom dine 3 år på studiespesialisering på videregående skole. Samfunn og ledelse passer for deg som er samfunnsbevisst, få erfaring med å delta i debatter, lære mere om hvordan beslutninger tas og kanskje bli en fremtidig leder i politikk, næringsliv og/eller organisasjoner.

Vi praktiserer demokrati og påvirkning gjennom at du får trene på debatteknikk, øve på å la stemmen din høres og lytte til andres meninger. Du får utfordret holdninger og synspunkter i diskusjon med medelever og andre.

MÅLET MED TILBUDET
  • Utfordre unge mennesker til å ta ledelse i politikk, næringsliv og organisasjoner
  • Utfordre unge mennesker til å ta ansvar for å utvikle en større forståelse for menneskeverdet
TILBUDET GIR DEG MER TID TIL:
  • å forstå maktforhold og verdivalg i samfunnet
  • å møte ledere i politikk, næringsliv og organisasjoner
  • å trene deg i mediebruk og politikk
  • å lære mer om godt lederskap
  • å dra på ekskursjoner i inn- og utland
  • å praktisere demokrati og påvirkning
  • å forstå viktigheten av innovasjon på ulike områder i samfunnet

SAMFUNN OG LEDELSE

HVORDAN SØKE PÅ SAMFUNN OG LEDELSE (SOL)?

Du søker på SOL ved KVT på følgende måte: Gå inn på www.vigo.no og søk på studiespesialisering ved KVT. Velg deretter tilbudet «Samfunn og Ledelse». Søknadsfristen er 1. mars. Har du ytterligere spørsmål om SOL, så kan du ta kontakt med Marthe Nøstum ved KVT på e-post marthe@kvt.vgs.no.