x

Velkommen til hospitering på KVT!

FOKUSLINJE:

TOPPIDRETT FOTBALL

FOKUSLINJE

TOPPIDRETT FOTBALL

Elever som har kommet inn på studiespesialisering ved KVT har anledning til å søke treårig Toppidrett fotball. Her legges det til rette for at elevene kan kombinere skolegang og fotball.

KVT har i over 30 år hatt et tilbud til ambisiøse fotballspillere som ønsker å kombinere utdanning og fotball. Elevene går på studiespesialisering og har dermed mulighet til full fordypning i for eksempel realfag. Vi har verdifull erfaring i å tilrettelegge undervisningen for den enkelte opp mot den vanlige treningshverdagen, treningsleirer, kamper og turneringer som spilleren er med på. Vi fokuserer på individuell sportslig oppfølging av spilleren/eleven i form av samtaler, utviklingsløp/trapp og digital treningsdagbok. I tillegg er felleskap en av våre viktigste verdier. Vi samler derfor alle fotballspillerne på hvert trinn i en ren fotballklasse, b-klassen.

Eivind Husby Bratseth, Ida Aassve Hepsø, Ståle Bratseth og Dag Christian Sørum er lærere på Toppidrett fotball. De har lang erfaring og følger opp hver enkelt spiller på en profesjonell måte. Både trenere ved tilbudet, skolens øvrige ansatte og skolens ledelse ser på deg som fotballspiller som en verdifull tilvekst til skolen vår!

Spillere som Guro Reiten, Ingrid Syrstad Engen, Per Ciljan Skjelbred, Markus Henriksen, Jonas Svensson og Mushaga Bakenga har gått på KVTs fotballtilbud.

TOPPIDRETT FOTBALL

PROGRAMFAG

Vi tilbyr programfag Toppidrett 1 og 2. Sammen med hovedvekt på fotball i kroppsøvingsfaget blir dette 3 treningsøkter i skoletida hver uke. Det legges vekt på teknisk, taktisk og fysisk treningsarbeid med fokus på den enkeltes utvikling. I tillegg kommer det noe teoretisk fordypning i form av foredrag og oppgaveskriving.

TOPPIDRETT FOTBALL

ULIKE ARENAER

Treningene finner sted på kunstgressbanen rett ved KVT-hallen og på TOBB kunstgressbane i utesesongen. Når vinteren melder sin ankomst flytter vi inn i vår egen hall med topp moderne fasiliteter. I tillegg til idrettshall, har vi egen styrkeavdeling med tredemøller, sykler og styrkeapparater. Treningene ligger tidlig på dagen slik at du som spiller skal kunne restituere deg til trening senere på dagen.

TOPPIDRETT FOTBALL

HVORDAN SØKER JEG?

Du søker på fotballtilbudet ved KVT på følgende måte: Gå inn på www.vigo.no og søk på studiespesialisering ved KVT. Velg deretter tilbudet Toppidrett fotball. I tillegg må du sende attester fra klubb, krets eller forbund direkte til KVT, Østre Rosten 35, 7075 Tiller. I attestene bør det fremgå hvilken posisjon du har på banen. Inntaket skjer på grunnlag av karakterene, mens karakterer, attester og andre forhold danner grunnlag for rangeringen av dem som ønsker programfaget Toppidrett fotball. Søknadsfristen er 1. mars.

HAR DU NOEN SPØRSMÅL?

TA KONTAKT

Ved eventuelle spørsmål ring avdelingsleder Ståle Bratseth direkte på 95842144. Du kan også sende en e-post til stale@kvt.vgs.no.

KLUBBKOLLEKSJON

SPORTSKLÆR

På linken under finner du klubbkolleksjonen til KVT.