x

Velkommen til hospitering på KVT!

TJENESTER

Rådgivertjenesten:

Eposter: Lars@kvt.vgs.no – unni@kvt.vgs.no og marit_bratseth@kvt.vgs.no
KVT har tre rådgivere som består av Unni Krogh Lilleberg, Lars Gjøra Aursand og Marit Husby Bratseth. Alle rådgiverne har lang erfaring og kan hjelpe elever med spørsmål om f.eks.:
• skole og fag
• utdanning og yrkesvalg
• studier – både i Norge og i utlandet
• lærling
• jobb og jobbsøking
• Lån og stipend
• personlige og sosiale utfordringer

I karriereveiledningen benytter vi forskningsbasert verktøy for å sikre kunnskapsbaserte valg hos eleven. Ta kontakt med din rådgiver om du ønsker en karrieretest.

Rådgiverne betjener ulike klasser:

Unni: 1A, 1D, 1F, 2A, 2F, 3A OG 3D. Marit: 1B, 2B, 2D, 3B, 3E og 3F. Lars: 1C, 1E, 1G, 2C, 2E, 2G, 2H, 3C, 3G

Spesialpedagog:
Bente Dahl er koordinator for spesialpedagogiske tiltak. Hun jobber med kartlegging og oppfølging av elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og andre lærevansker. Elever med behov for spesiell tilrettelegging kan ta kontakt for å drøfte dette med Bente. Spesialpedagog, eleven og aktuelle lærere kommer i fellesskap fram til hensiktsmessige tiltak.

Rådgivere, helsesykepleier og spesialpedagog formidler også kontakt med annen helsepersonell eller hjelpeinstanser ved behov. Du får ikke fravær for å gå til helsesykepleier, rådgivere eller spesialpedagog, og de har taushetsplikt.
Helsesykepleier Sigrun Aasen Frigstad er skolens helsesykepleier epost: helse@kvt.vgs.no mobil: 91330476. Skolehelsetjenesten er et tilbud for alle elever. Elever som ønsker en samtale kan ta kontakt. Det kan være ved bekymringer i forhold til skole, venner/fritid eller hjemmeforhold, samt ved utfordringer/spørsmål om fysisk eller psykisk helse. Målet er å finne løsninger sammen.

HAR DU NOEN SPØRSMÅL?

KONTAKTSKJEMA

[KONTAKTSKJEMA]

HER FINNER DU OSS

ØSTRE ROSTEN 35