x

Velkommen til hospitering på KVT!

Elevtjenesten

Vi er her for å hjelpe deg. Ved KVTs elevtjeneste finner du rådgivere, spesialpedagog, skoleprest, helsesykepleier og miljøterapeuter. 

Vi holder til i 2. etasje i undervisningsbygget, og her finner du en åpen dør og noen som har tid til å lytte. Vi kan også formidle kontakt med annet helsepersonell, hjelpeinstanser og hjelper deg å finne informasjon om det du lurer på.

Rådgiverne

KVT har tre rådgivere som består av Unni Krogh Lilleberg, Lars Gjøra Aursand og Marit Husby Bratseth. Alle rådgiverne har lang erfaring og kan hjelpe elever med spørsmål om f.eks.:

I karriereveiledningen benytter vi forskningsbasert verktøy for å sikre kunnskapsbaserte valg hos eleven. Ta kontakt med din rådgiver om du ønsker en karrieretest.

UNNI KROGH LILLEBERG

Rådgiver
Fag: Psykologi, Samfunnskunnskap

Rådgiverne betjener ulike klasser:
Unni: 1A, 1D, 1F, 2A, 2F, 3A OG 3D.
Marit: 1B, 2B, 2D, 3B, 3E og 3F.
Lars: 1C, 1E, 1G, 2C, 2E, 2G, 2H, 3C, 3G


Spesial­pedagog

Bente Dahl er koordinator for spesialpedagogiske tiltak. Hun jobber med kartlegging og oppfølging av elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og andre lærevansker. Elever med behov for spesiell tilrettelegging kan ta kontakt for å drøfte dette med Bente. Spesialpedagog, eleven og aktuelle lærere kommer i fellesskap fram til gode tiltak som gjør at DU får gode vilkår for læring.

BENTE ANNE GRO DAHL

Spes.ped-koordinator
Fag: Helse- og oppvekstfag

SKOLEHELSETJENESTEN

Informasjon om tilbudet fra skolehelsetjenesten.

Helse­sykepleier

Helsesykepleier Sigrun Aasen Frigstad er skolens helsesykepleier. Skolehelsetjenesten er et tilbud for alle elever. Elever som ønsker en samtale kan ta kontakt. Det kan være ved bekymringer i forhold til skole, venner/fritid eller hjemmeforhold, samt ved utfordringer/spørsmål om fysisk eller psykisk helse. Målet er å finne løsninger sammen.

Til stede: alle dager.

FYSIOTERAPEUT

Brage Tande Fjærvik
Mobil: 90 75 53 19
E-post: brage.tande.fjarvik@trondheim.kommune.no
Er tilstede: Etter avtale

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.


Skoleprest

KVT er glade for å ha en egen skoleprest. Du kan stikke innom hos Frode om du trenger en prat med noen som har tid til deg. Det kan handle om små og store spørsmål, veivalg og utfordringer som du har. Frode er her for å lytte til deg.

I tillegg har Frode ansvar for skolens kristendomsprosjekt, og elevaksjonen.

FRODE LUND WINSNES

Skoleprest
Fag: Kristendom, Religion og etikk