x

Velkommen til hospitering på KVT!

KVT HALLEN

TJENESTER

UTLEIE AV KVT-HALLEN

KVT-hallen sto ferdig i 2007 og er det grå bygget lengst øst i bygningsmassen. Hallen er 20x40 meter med tribune i den ene kortenden. I tilknytning til hallen finner du garderobeanlegg som leietakerne kan benytte.

Tiller IL leier all kapasitet i perioden oktober til mars. De har noe ledig kapasitet, spesielt i helger. Spørsmål om leie i denne perioden, rettes til Tiller IL på e-post adm.tillerfotball@gmail.com.

Ved andre spørsmål ta kontakt med KVT på epost: kvt@kvt.vgs.no

Annen informasjon:

KVT hallen er en del av Kristen videregående skole Trøndelag og brukes på dagtid til undervisning for skolens elever. I tillegg til undervisning i kroppsøving og toppidrett fotball brukes også hallen til heldagsprøver, eksamen og store arrangementer som avslutningsfest for elevene.