x

Velkommen til hospitering på KVT!

2022-2024

VÅRE MÅL

På KVT opplever elever og ansatte kristen tro, verdier og menneskesyn.

På KVT møtes elever og ansatte med respekt og varme.

På KVT bruker alle elever og ansatte stemmen sin og bidrar aktivt inn i fellesskapet.

På KVT får elever eierskap til sin egen læringsprosess.

På KVT engasjerer elever og ansatte seg i miljøutfordringer, bistand og mennesker i samfunnet rundt seg.

På KVT skaper elever og ansatte sammen et trygt og stimulerende faglig og sosialt miljø.