x

Velkommen til hospitering på KVT!

Velfortjent høstferie

DATO: 08.10.21

SKREVET AV: KNUT STÅLE NYGÅRD

Vanskelig å holde seg tørr under slike forhold, men gøy var det!

Ukene har gått fort etter at elevene møtte til første skoledag 16. august. Nå er det høstferie, og det fortjener både elever og ansatte. I denne saken vil vi formidle litt av det som har skjedd siden skolestart.

Turene i andre skoleuke var nok et høydepunkt for mange av elevene. Førsteklassingene (Vg1) var på Mjuklia i Rennebu og på IMI Stølen på Oppdal. Samhandlingsløype og rafting var viktige ingredienser, men sosialt fellesskap er også en viktig del av turen. Du blir bedre kjent når du er på overnattingstur sammen med klassen din.

Undertegnede fulgte sin klasse til Mjuklia. Første dag for klasse 1D bestod av tur fra Mjuklia og ned til Buvatnet badeplass. På tross av regnet imponerte flere av elevene med å hive seg uti for å bade. Etter en kort tur inn for å få tilbake varmen, var neste post på programmet aktiviteter i samhandlingsløypa. Regnet silte uten stopp i to timer, uten at det tok humøret fra elevene. Aktivitetene har fokus på samarbeid for å løse ulike utfordringer, og klasse 1D viste samarbeidsevner på høyt nivå, noe som lover bra for fortsettelsen.

På dag to var det rafting som stod på programmet for 1D. Den aktiviteten var om mulig ennå mer våt enn samhandlingsløypa. 

Det var ikke bare på førsteklassingene som var på tur i andre skoleuke. Andreklassingene og Vg3 påbygging hadde fine dager oppe i fjella i Trøndelag, der de gikk turer og overnattet på ulike turisthytter. Elevene i Vg3 hadde faglig og sosialt opplegg de samme dagene, men de overnattet hjemme.

Etter turene har livet normalisert seg, der dagene stort sett går med til undervisning i de ulike fagene. De fleste øktene er normale økter i klasserommet, men noen ganger gjør elevene noe som skiller seg litt ut.

Mye uteaktivitet i fineværetElevene på fotballtilbudet og på breddeidrett er mye utendørs på høsten, og det samme er kroppsøvingsklassene. I år har været vært bedre enn normalen, noe både elever og lærere er glade for. Nedenfor et glimt fra en tur med idrettselever nå i høst.

Matlaging på spansk
I språkfagene så handler det ikke bare om å lære å skrive eller snakke språket. En del av undervisningen går også med til å lære seg kulturen. Nedenfor ser vi elever fra en spanskklasse som har laget spansk mat.

Fredagsquiz
Noen dedikerte lærere har gjennom mange år gjennomført Fredagsquiz på KVT. En svært stor andel av elevene deltar, så dette har vært populært. Siste fredag før høstferien ble årets første Fredagsquiz arrangert, til stor glede for gamle og nye elever ved KVT. Totalt deltok 160 elever ved årets først quiz. Lagene «3As stolhet» og «The good, the bad, the ugly» vant denne runden. Det vanker premier mandag etter høstferien.

Tilbake til normalen
Nå har elevene kun en feriedag igjen, og på mandag er det tilbake på skolebenken. Den viktigste forskjellen fra før ferien er at vi nå er tilbake på normale regler knyttet til fravær fra skolen. Det understreker at vi etter hvert er tilbake til en nesten helt normal skolehverdag etter 18 måneder i pandemi. Det er gledelig både for elever og ansatte.

Samarbeidet gikk veldig bra på tross av silregnet på Berkåk.

Tur i skog og mark med idrettselevene innbefatter også at man jobber med faglige emner, her har elevene laget egen båre for å bære en «skadd» elev hjem.

Spanske retter i spanskøktene. Foto: Faglærer Benedicte Haakonsen.