x

Velkommen til hospitering på KVT!

Det er høst og tiendeklassingene får snart tilbud om å hospitere på en videregående skole. På KVT gleder vi oss til å møte mange hospitanter i ukene fremover!

KVT er en med i hospiteringsopplegget som kjøres for alle ungdomsskolene i Trondheim kommune. Elevene kan da fritt velge oss som sin hospiteringsskole. I tillegg tilbyr vi hospitering for elever fra skoler utenfor Trondheim. Elever fra andre kommuner som har lyst å besøke oss kan be rådgiver ved sin skole om å kontakte oss for å avtale hospiteringsbesøk.

For å få mer informasjon eller avtale besøk ved KVT, kan Ove Syrstad og Marit Husby Bratseth kontaktes. Ove har e-post osyrstad@kvt.vgs.no og mobilnummer 98 81 31 65. Marit har e-post marit.bratseth@kvt.vgs.no og mobilnummer 90 08 78 35.

Vi ønsker alle hospitanter hjertelig velkommen til oss!