x

Velkommen til hospitering på KVT!

Vellykket KVT-kveld

SKREVET AV KNUT STÅLE NYGÅRD

25. NOVEMBER 2022

Det var med stor spenning vi forberedte oss til gårsdagens KVT-kveld. Dette er et nytt arrangement, og det var vanskelig å vite hva man kunne forvente. Men oppmøtet ble veldig bra, og vi takker alle for at de kom og var sammen med oss.

En viktig hensikt med arrangementet var å gi folk en anledning å bli bedre kjent med hva KVT kan tilby til fremtidige elever. Etter en runde felles informasjon delte vi forsamlingen opp i mindre grupper, som fikk omvisning og en smakebit på hvordan undervisningen på KVT kan være. Til slutt var det anledning å komme i samtale med ansatte og elever om hvordan hverdagen på KVT er.

Matematikk- og engelskalærer Kåre Kvaløy viste noen matematiske tricks i sin undervisningsbolk.

Veien til livet

Elevaksjonen ved KVT har valgt å samle inn penger til et bistandsprosjekt som Misjonssambandet driver i Etiopia. Aksjonen har kalt prosjektet for «Veien til livet», og målet med prosjektet er å redusere komplikasjoner for gravide og fødende kvinner i Etiopia. Spedbarnsdødeligheten er høy og mange bor langt fra sykehus/helsestasjoner og de har utfordringer knyttet til kompetanse og nødvendig utstyr. Misjonssambandets prosjekt bidrar med kompetanse, utstyr og veiledning.

Elevaksjongruppens leder, Johanna Sævik, informerte om prosjektet og utfordret samtidig forsamlingen til å støtte prosjektet. Til sammen kom det inn like i overkant av 10.000,- i løpet av KVT-kvelden. Totalt har Elevaksjonen fått inn drøyt 40.000,- så langt i år. Vi takker for folks støtte, og vil flere bidra, så er Vippsnummeret til aksjonen 87620 (Elevaksjonen KVT).

Hospitering

Selv om den offisielle perioden med hospitering er over nå, så er det fullt mulig å ta kontakt med oss for å avtale hospiteringsbesøk.

Takk til våre fantastiske elever

I tillegg til mange ansatte, var også mange elever engasjert i KVT-kvelden. Elevene er engasjert og gode ambassadører for skolen vår, og vi er veldig stolte av dere.