x

Velkommen til hospitering på KVT!

Viktig å se klimasaken fra flere sider

DATO: 15.05.21

SKREVET AV: KNUT STÅLE NYGÅRD

– Man kan ikke forvente å alltid få gjennom det som er best for seg selv, siden det som er bra for oss ikke nødvendigvis er bra for andre, sier Kristin Vik Bjørkøy fra klasse 1D etter å ha hatt rollen som representant for Mosambik i Klimatoppmøtet på KVT i sist uke.

Elevene i 1C og 1D på KVT deltok i forrige uke i rollespillet FNs klimatoppmøte. Elevene fikk tildelt roller og følgende land og organisasjoner var representert i rollespillet: Brasil, Russland, USA, Norge, Maldivene, Saudi-Arabia, Mosambik, Kina, Oljeindustrien, Arktiske interesser, samt miljøorganisasjonene Zero og Bellona. 

Klimatoppmøtet diskutere på dette møtet to hovedsaker, nemlig hvordan man skal oppfylle klimamålene i Parisavtalen (vedtatt 2015), og hvordan man skal løse problemene med plastavfall. Noe av det som var diskutert var hvordan man kan utvikle grønne løsninger på de problemene man står overfor. Viktige momenter her er hvem som skal utvikle den grønne teknologien, hvem som skal få tilgang til den og hvem som skal betale for den.

Mosambik og Maldivene er to av de landene i verden som i liten grad bidrar til å C02-utslipp og forsøpling, men som i stor grad må leve av konsekvensene av høyere gjennomsnitttemperatur og stigende havnivå.

– Å være representant for Mosambik har gjort at jeg har blitt mer bevisst min egen rolle i klimasaken, samtidig som jeg ser at jeg bor i et av landene som fører til klimaproblemer, forteller Kristin.

– Vi er heldige som bor i Norge, og det er viktig å være klar over at valgene vi tar har betydning for folk i helt andre deler av verden, forsetter hun.

Kristin forteller også at hun etter klimatoppmøtet har større forståelse for hvorfor det tar tid å få på plass avtaler som kan gjøre at vi reduserer klimagassutslippene og reduserer forsøpling av havene. De ulike partene i forhandlingene har helt ulike utgangspunkt og problemer, noe som gjør at behovene og mulighetene er forskjellige.

– Det har også vært spennende å drive med lobbyarbeid gjennom klimatoppmøtet. Jeg har lært at påvirkning fra organisasjoner og aktører som ikke har stemmerett kan faktisk gjøre en forskjell i resultatene av slike forhandlinger, påpeker Kristin til slutt.

Kristin førte ordet for Mosambik i den ene av det to forhandlingsrundene på Klimatoppmøtet 2021.